Terug naar site

Appels en Bitterballen

Een column over lokaal voedselbeleid

· Local politics
Wat voor Utrecht willen we zijn? En hoe kunnen we daar samen naar toe werken? Op mijn portefeuilles zorg en volksgezondheid lijkt men op het eerste gezicht eensgezind. Iedereen is voor goede zorg en goede volksgezondheid. Gezond Stedelijk Leven is een belangrijk speerpunt van de gemeente. Maar de vraag is ook: In hoeverre zijn we bereid om daarvoor onconventionele keuzes te maken? En in hoeverre is de gemeente bereid om daarin samen op te trekken met partners binnen de stad?

Op mijn portefeuilles zijn verschillende issues waarbij de bovenstaande vragen spelen. Denk bijvoorbeeld eens aan het tijdig leveren van hulpmiddelen voor WMO-zorg, inspraak in de zorg, burn-out onder studenten, voldoende opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen, eenzaamheid en ouderen etc. Opgaven waarvoor de gemeente samenwerkt met partners in de stad. Alleen samen lukt het om de problemen op te lossen.

Mijn droom: een lokale voedselagenda

En toch wil ik hier aandacht vragen voor een ander thema: voedsel. Het is een thema binnen de gemeentelijke afdeling volksgezondheid om voor de hand liggende redenen. Steeds meer jongeren en volwassen kampen met overgewicht en steeds meer worden de verbanden tussen voedsel en preventieve gezondheidszorg gelegd. Kort door de bocht: gezond eten leidt tot duurzamere gezondheid. Maar ook zijn er niet voor de hand liggende redenen waarom dit een belangrijk thema is. De 375.000 Utrechters die iedere dag eten en drinken hebben samen een grote impact op de productie- en consumptieketens van het voedsel. Denk bijvoorbeeld eens aan hoe jij een keuze hebt gemaakt voor dit eten? Hoe is jouw eten hier op je bord terecht gekomen? En hoe wordt het afval verwerkt nadat je gegeten hebt?

Wat mij betreft is voedsel een essentieel thema om Gezond Stedelijk Leven te realiseren. Dus stel ik de volgende vragen: Willen we dat gemeentelijke middelen besteed worden aan het thema voedsel? Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en wat zijn taken van andere organisaties? Willen we dat de gemeente hierin samenwerkt en zijn er partners in de stad met gezamenlijke belangen? De budgetten binnen de gemeentelijke afdeling Volksgezondheid zijn beperkt, net zoals de gemeentelijke invloed op het voedselaanbod in de openbare ruimte, in supermarkten en op scholen. En toch droom ik wel eens van een lokale voedselagenda. Zodat we samen vaker kiezen voor lokaal geteelde appels in plaats van diepvries vervoerde bitterballen op het station.

Dus stel dat je zou willen sturen op dit thema voedsel, hoe doe je dat dan?

Zo maar een vraag die kan spelen in de gemeentepolitiek.

Alle berichten
×

Bijna klaar…

We hebben net een e-mail gestuurd. Klik op de link in de e-mail om uw aanmelding te bevestigen!

OK